Dagbladet
Depardi­eu nek­tes inn­rei­se i Ukraina

Depardi­eu nek­tes inn­rei­se i Ukraina

Har for­svart Putin og an­nek­te­rin­gen av Krim-halv­øya.

Nå kan du få kloa i Michael Jacksons ikonis­ke hanske

Nå kan du få kloa i Michael Jacksons ikonis­ke hanske

Kan bli din om du er vil­lig til å be­ta­le.

Bjørn Eidsvåg forbanna et­ter homo-nei fra bis­kop: - Det er bullshit

Bjørn Eidsvåg forbanna et­ter homo-nei fra bis­kop: - Det er bullshit

- Jeg er i dag eit­ran­des for at nok en bis­kop går baklengs inn i fram­tida under på­skudd av å være tro mot kir­ken, skri­ver musikeren.

Brudd mel­lom Lene Alexand­ra og kjæresten

Brudd mel­lom Lene Alexand­ra og kjæresten

- Kan be­krefte at det er slutt.

Bob­by Brown snak­ker om datteras bort­gang: - Helt ufattelig

Bob­by Brown snak­ker om datteras bort­gang: - Helt ufattelig

Bryter tausheten i en presse­melding man­dag kveld.

Nå er Caitlyn Jen­ner blitt bestemor

Nå er Caitlyn Jen­ner blitt bestemor

For førs­te gang si­den kjønns­skif­tet kan 65-årin­gen gle­de seg over et nytt barnebarn.

Fikk Italia-villaen rob­bet

Fikk Italia-villaen rob­bet

- Ikke særlig hyg­gelig, si­er Ter­je Kris­ti­an­sen.

Gjen­skapte ikonisk bilde med «normale» kvin­ner - nå går foto­serien verden rundt

Gjen­skapte ikonisk bilde med «normale» kvin­ner - nå går foto­serien verden rundt

- Noen me­ner at jeg promoterer en usunn livs­stil, si­er foto­grafen.

Whitney Houstons dat­ter er død

Whitney Houstons dat­ter er død

Bobbi Kristina Brown ble 22 år gammel.

- Jeg møt­te fyrst Albert i hemmelighet som 11-åring

- Jeg møt­te fyrst Albert i hemmelighet som 11-åring

Nå snak­ker den «ukjen­te» datteren til Monacos stats­overhode ut for førs­te gang.

Kim Kardashian vil end­re Twit­ter

Kim Kardashian vil end­re Twit­ter

- God idé, si­er Twit­ter-grunnleg­ger.

- Gjestene må ha fått déjà vu

- Gjestene må ha fått déjà vu

Leo­nardo DiCap­rio stil­te med to nesten prikk like mo­dellkjæres­ter på vel­dedighetsgallaen sin i løpet av ett år.

Slutt mel­lom su­per­paret

Slutt mel­lom su­per­paret

- Øns­ker henne lykke og suk­sess.

- Hjer­tet mitt er knust

- Hjer­tet mitt er knust

«Trainwreck»-skuespiller Amy Schu­mer i sorg et­ter skyte­episoden.

Fjerna Hans Rotmo-si­tat fra melke­karton­gen

Fjerna Hans Rotmo-si­tat fra melke­karton­gen

Meierisjefen be­nek­ter at inn­vand­ringskri­tis­ke kommentarer var år­sa­ken. Nå har Shake­speare tatt over for Vømmøl Spell­manns­lag.

J.K Rowling om Ni­lus Langballes for­vandling: - Advar meg nes­te gang

J.K Rowling om Ni­lus Langballes for­vandling: - Advar meg nes­te gang

«Harry Pot­ter»-stjerna Matt­hew Lewis får oppmerk­somhet i ny bilde­serie.