Dagbladet
Vis­te puppene mot Putin

Vis­te puppene mot Putin

Ameri­kansk talk­show­stjer­ne kopier­te berømt hestebilde, men ble sen­surert.

- Kom­mer til å sav­ne resten av gjen­gen

- Kom­mer til å sav­ne resten av gjen­gen

Lo­ver å sat­se vi­de­re på musikken.

«Fredrik­ssons fabrikk»-stjerna: - Slit­somt å slepe rundt på den jævla kreften

«Fredrik­ssons fabrikk»-stjerna: - Slit­somt å slepe rundt på den jævla kreften

Nå gjør kreft­syke Magnus Hären­stam (73) TV-comeback.

TV2 avlyser «Idol»-finale i Telenor Arena

TV2 avlyser «Idol»-finale i Telenor Arena

Finalis­tene får ikke stå på storscenen i Bærum alli­kevel.

- Jeg har følt meg misbrukt i tidligere forhold

- Jeg har følt meg misbrukt i tidligere forhold

Ikke alle over­grep etterla­ter fysis­ke arr.

Nå be­kref­ter de forhol­det

Nå be­kref­ter de forhol­det

- Det går vel­dig bra.

Hol­lywood-fruen raser: - Det tel­ler som ære­krenkel­se

Hol­lywood-fruen raser: - Det tel­ler som ære­krenkel­se

Gunilla Persson har fått nok av Åsa Vesterlund.

«Hotel Cæ­sar» får inn­spillingsstopp

«Hotel Cæ­sar» får inn­spillingsstopp

Mel­lom 80 og 100 an­sat­te har ikke jobb fra febru­ar.

«Fotballfrues» mann tok utford­rin­gen

«Fotballfrues» mann tok utford­rin­gen

- Tok litt tid, måt­te ta bikini­linja først.

- Nå er jeg ikke redd len­ger

- Nå er jeg ikke redd len­ger

Katie Hol­mes åp­ner seg om skilsmis­sen fra Tom Cruise.

Stian Thorbjørn­sen ble draps­truet for sin nye låt

Stian Thorbjørn­sen ble draps­truet for sin nye låt

Nå søker han debatt rundt nett­hets.

Nå gjør Komikerfrues mann som Fotballfrue

Nå gjør Komikerfrues mann som Fotballfrue

Sva­rer på kri­tikken fra Fotballfrues mann.

- Er du gal, mann?

- Er du gal, mann?

«Luksusfellen»-Hallgeir får sjokk når han hører hva del­tageren gjør.

Nå er hun gra­vid

Nå er hun gra­vid

«Mad Men»-stjerna ven­ter barn.

- Anne Hathaway håndhils­te ikke på meg fordi hun var redd for å bli smit­tet av ebola

- Anne Hathaway håndhils­te ikke på meg fordi hun var redd for å bli smit­tet av ebola

Argen­tinsk repor­ter lan­ger ut et­ter in­ter­vju med stjerna.

Fikk hudkreft for tred­je gang på under ett år

Fikk hudkreft for tred­je gang på under ett år

Hol­lywood-stjernen Hugh Jackman adva­rer fan­sen.

- Jeg sav­ner henne

- Jeg sav­ner henne

Ca­rola (48) om mo­rens død.

Komikerfrue gjør som Fotballfrue

Komikerfrue gjør som Fotballfrue

- Elsk deg selv, kvinne.

- Jeg er absolutt ikke rasist

- Jeg er absolutt ikke rasist

«Farmen»-Frank la seg på låven da bro­ren til Madcon-Tschawe kom inn på gården.

TV 2 ringte kjæresten før tvekampen

TV 2 ringte kjæresten før tvekampen

- Tror han ville at jeg skulle tape.

Nå er hun sin­gel igjen

Nå er hun sin­gel igjen

Slutt for Vibe­ke Skofte­rud og kjæresten.

St­ordalen og Ringnes i milliardkran­gel

St­ordalen og Ringnes i milliardkran­gel

Var i retts­sak om 1,6 milliarder kro­ner.

«Blogger­ne»-Mar­na av­slører baby-nav­net

«Blogger­ne»-Mar­na av­slører baby-nav­net

Ba­re 12 menn har samme for­navn i Nor­ge.