Dagbladet
Victo­ria Beckham skryter av norsk su­per­modell

Victo­ria Beckham skryter av norsk su­per­modell

Se hvor­dan su­per­stjernen hyller den nybak­te mammaen på Instagram.

Kjent norsk pop­stjer­ne til sykehus el­ler bilkræsj

Kjent norsk pop­stjer­ne til sykehus el­ler bilkræsj

Admiral P måt­te sy fle­re sting i an­sik­tet.

- Det var så deilig å gå uten sminke

- Det var så deilig å gå uten sminke

«Voe» hadde mest lyst til å gå i turklær et­ter «71 gra­der nord».

- Det var vel­dig kjipt

- Det var vel­dig kjipt

«Mester­nes mes­ter»-Brattbakk ute rett før finalen.

- Vi har ikke en gang bodd sammen

- Vi har ikke en gang bodd sammen

En lyk­kelig Su­san­ne Wergeland er spent på hver­dags­li­vet med forlo­ve­d­en Atle Jør­stad.

Kjørte taxi for 20.000 kro­ner - på en tur!

Kjørte taxi for 20.000 kro­ner - på en tur!

- Gleden da jeg kom fram var nesten større enn da jeg røk ut av «71° nord», si­er Chris­tian In­gebrigt­sen om den straba­siøse drosjefer­den.

- Det føles helt sykt deilig

- Det føles helt sykt deilig

Thomas «Fin­ger'n» Gulle­stad stakk av med seieren i «Mitt Dansecrew».

«Star Trek»-stjer­ne er død

«Star Trek»-stjer­ne er død

Leo­nard Nimoy ble 83 år gammel.

Derfor ser vi for­skjel­lige far­ger på denne kjolen

Derfor ser vi for­skjel­lige far­ger på denne kjolen

- Jeg tror in­gen tren­ger å bekymre seg, si­er eks­pert på fargesyn.

Skavlan-an­satt rappet for Kanye West

Skavlan-an­satt rappet for Kanye West

- «Du hører fra meg», skal West ha sagt.

«Anno»-Claus mot­tar ti­talls meldin­ger fra kvinnelige tv-seere

«Anno»-Claus mot­tar ti­talls meldin­ger fra kvinnelige tv-seere

- Ei dame ville noe «Fifty sha­des»-greier. Meldin­gen hadde en sterk seksuell under­tone.

Far­gen på denne kjolen ska­per full for­virring verden over

Far­gen på denne kjolen ska­per full for­virring verden over

Slik ble det en in­terna­sjonal sosiale me­di­er-snakk­is.

Kanye West brast i gråt under in­ter­vju

Kanye West brast i gråt under in­ter­vju

Den Skavlan-ak­tuelle su­per­stjerna vis­te fø­lel­ser hos BBC, og tok til Twit­ter for å unn­skylde seg.

- Vi ble som bror og søster

- Vi ble som bror og søster

Emi­lie Ner­eng om vennska­pet med Bjørn Ei­nar Romøren.

«Hai­kvin­nen» er død

«Hai­kvin­nen» er død

Eu­genie Clark ble 92 år.

- Jeg var umoden og trassig

- Jeg var umoden og trassig

Geri Halliwell om hvor­for hun forlot Spice Girls.

- Ikke se bort fra at jeg blir be­traktelig tjukkere

Pet­ter Northug fryk­ter han kom­mer til å bli en skik­kelig sofag­ris.

Oscar-kjolen til 1,1 millio­ner kro­ner er stjå­let

Oscar-kjolen til 1,1 millio­ner kro­ner er stjå­let

- Det er en vel­dig uheldig situa­sjon.

Robin Williams' dat­ter snak­ker ut om farens selv­mord for førs­te gang

Robin Williams' dat­ter snak­ker ut om farens selv­mord for førs­te gang

- Det er in­gen vits i å speku­le­re el­ler skylde på noen.

«Top Mo­del»-delta­ker drept i trippel­drap

«Top Mo­del»-delta­ker drept i trippel­drap

Fun­net drept i et hjem med to andre døde.

Fei­ret 40-årsda­gen med toppløsbilde til fan­sen

Fei­ret 40-årsda­gen med toppløsbilde til fan­sen

Chel­sea Handler gir ikke opp «puppe­kri­gen».

- Hjer­tet mitt koker av sinne

- Hjer­tet mitt koker av sinne

Nick Gordon for­tviler mot fami­lien Brown.