Dagbladet
Dis­se er klare for «Farmen»-flørting

Dis­se er klare for «Farmen»-flørting

- In­gen­ting er umu­lig.

- Vi kan se døde mennes­ker

- Vi kan se døde mennes­ker

Kate Hud­son kom­mer med over­ras­ken­de av­sløring om seg selv og sin berømte mor.

TV 2 kut­tet dommerpa­ne­let - vil ha mer underholdning

TV 2 kut­tet dommerpa­ne­let - vil ha mer underholdning

Derfor er dommerpa­ne­let i «Skal vi danse» redu­sert.

- Gjorde det bes­te jeg kunne

- Gjorde det bes­te jeg kunne

Fam Irvoll røk ut av «Skal vi danse».

Vi anmel­der Stjernekamp låt for låt

Vi anmel­der Stjernekamp låt for låt

Andre run­de av sangkon­kurran­sen i kveld.

Vivi­an (91) og Alice (90) om giftemå­let: - Vi var redde

Vivi­an (91) og Alice (90) om giftemå­let: - Vi var redde

Derfor gif­tet det lesbis­ke ek­te­paret seg et­ter 72 år.

Snak­ker ut om «Skal vi danse»-vra­kin­gen

Snak­ker ut om «Skal vi danse»-vra­kin­gen

Ele­na Bok­oreva Wiulsrud og man­nen Lars Alexander Wiulsrud fikk ikke være med.

Norske Kygo tar over for en av verdens størs­te ar­tis­ter

Norske Kygo tar over for en av verdens størs­te ar­tis­ter

Inn­tar hoved­scenen på elektronika­fes­ti­val i USA.

- Pia er så talentfull

- Pia er så talentfull

Janne Formoe skrøt av bestevenn­in­nen under fre­dagens «Kaptein Sabel­tann og Skat­ten i Lama Rama»-premiere.

Her er de førs­te  «Idol»-finalis­tene

Her er de førs­te «Idol»-finalis­tene

Førs­te semifinale unnagjort.

- Du ser stun­ning ut

- Du ser stun­ning ut

Idol-Fred­rik impo­nerte Tone.

- Jeg mis­ter hun­den i bak­ken hele tiden. Jeg kan ikke mis­te babyen

- Jeg mis­ter hun­den i bak­ken hele tiden. Jeg kan ikke mis­te babyen

«Big Bang Theory»-stjerna øns­ker å få orden på et par ting før hun blir gra­vid.

- Datteren min er vel­dig opptatt av ham

- Datteren min er vel­dig opptatt av ham

Line Vern­dals dansepart­ner har fått seg en ny stor fan.

Hadde dårlig tid - ble tatt på fer­s­ken i kollek­tivfila

Hadde dårlig tid - ble tatt på fer­s­ken i kollek­tivfila

- Grrr, er reak­sjo­nen til «Euro­vision»-stjerna.

Nå er luksusvillaen en­de­lig solgt

Nå er luksusvillaen en­de­lig solgt

Syv år et­ter at Hallvard Flatland la prakt­e­iendommen på Nesøya ut for salg er den solgt - med kraftig pris­kutt.

Vis­te fram kjæresten for førs­te gang

Vis­te fram kjæresten for førs­te gang

Agnes Kittel­sen kom sammen med sin svenske kjæres­te på premiere.

- Hun har in­gen mo­dellbein

- Hun har in­gen mo­dellbein

Gunilla Persson ras­te over «Paradise Hotel»-delta­ker som vis­te for mye hud.

- Jeg tre­ner så jeg kan spise hva jeg vil

- Jeg tre­ner så jeg kan spise hva jeg vil

Su­per­modell Irina Shayk tenker på hambur­gere hver gang hun kaster seg på tredemøllen.

- Jeg er redd for hvor­dan jeg vil takle søvnmange­len

- Jeg er redd for hvor­dan jeg vil takle søvnmange­len

Værmel­der Eli Kari Gjengedal fikk den verst ten­kelige oppvarmin­gen til dagens verdens­re­kordforsøk.

- Kjen­dise­nes nakenbil­der ble gullgruve for nettfo­rum

- Kjen­dise­nes nakenbil­der ble gullgruve for nettfo­rum

Reddit får massiv kri­tikk for å ikke ha slet­tet sprednings­plattform tidligere.

- Pappa tror jeg kun skyl­der 50 000

- Pappa tror jeg kun skyl­der 50 000

There­se (25) tok til tårene da hun fikk høre hvor stor gjel­den hen­nes egentlig var.

- Hun gled inn i butikken med fot­sid kjole, het­te og sto­re solbriller

- Hun gled inn i butikken med fot­sid kjole, het­te og sto­re solbriller

Hattekunst­ner Mona Strand har la­get hat­ter til dron­ning Sonja, Met­te-Marit, og Ja­net Jackson.