Dagbladet
Voe tar oppgjør med skjønnhet­s­tyranni­et

Voe tar oppgjør med skjønnhet­s­tyranni­et

Nek­ter å la seg kue av slanke- og si­likon­pres­set.

Hele Nor­ges «sinnasnek­ker» er ikke sne­k­ker

Hele Nor­ges «sinnasnek­ker» er ikke sne­k­ker

Sterkt uenig med TV­Nor­ge om «Sinnasnek­ker'n».

- Jeg gle­der meg ikke til jul

- Jeg gle­der meg ikke til jul

Skiløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen snak­ker ut om tapet av lillebro­ren.

Muhammad Ali sendt til sykehus

Muhammad Ali sendt til sykehus

- Blir behand­let av fle­re le­ger.

Stephen Collins hevder han ble utnyt­tet som barn

Stephen Collins hevder han ble utnyt­tet som barn

- Jeg følte ald­ri at jeg ble antas­tet.

- For meg er pelsdyrnærin­gen en del av ond­ska­pen

- For meg er pelsdyrnærin­gen en del av ond­ska­pen

Ca­roline Berg Eriksen ut mot pels­indu­strien.

Her gjør hun narr av baby­bilde-tren­den

Her gjør hun narr av baby­bilde-tren­den

Hol­lywood-stjernen la ut alternativt «nå har vi født»-bilde på sosiale me­di­er.

Slik gikk det med «Love Ac­tual­ly»-stjernene

Slik gikk det med «Love Ac­tual­ly»-stjernene

Det er el­leve år si­den den ro­man­tis­ke kome­di­en tok verden med storm.

Stephen Collins: - Jeg er in­gen pe­dofil mann

Stephen Collins: - Jeg er in­gen pe­dofil mann

Gråtkvalt «7th Heaven»-stjer­ne i nytt in­ter­vju.

Fes­tet med pappas kjæres­te

Fes­tet med pappas kjæres­te

Fredrik­sen-døtre­ne var på plass under milliardær-farens tradi­sjons­rike jule­bord på Thea­tercafeen i Oslo.

Derfor øns­ker hun ikke å vise fram ma­gen et­ter fødselen

Derfor øns­ker hun ikke å vise fram ma­gen et­ter fødselen

Anna Rasmus­sen (18) vil ikke bid­ra til kropps­pres­set.

Prin­sesse Madeleine er gra­vid igjen

Prin­sesse Madeleine er gra­vid igjen

Be­kref­tes av det svenske kongehuset.

- Ho, ho, fin­nes det noen snille barn her?

- Ho, ho, fin­nes det noen snille barn her?

Se den svenske prin­sessa ønske god jul.

«Queen La w/ Queen of Norway»

«Queen La w/ Queen of Norway»

Tar årets Nobelkon­sert-vert feil her?

Se hvem Alexand­ra Jo­ner møt­te i London

Se hvem Alexand­ra Jo­ner møt­te i London

- Han var vel­dig hyg­gelig, for­tel­ler ar­tis­ten til Seoghør.no.

- Han ska­det seg da han skulle strippe

- Han ska­det seg da han skulle strippe

Sofia Vergara av­slørte «True Blood»-kjærestens pinlige uhell.

- Kygo må være en av Nor­ges mest fantas­tis­ke «eksport­varer» om da­gen

- Kygo må være en av Nor­ges mest fantas­tis­ke «eksport­varer» om da­gen

Kron­prin­sesse Met­te-Marit hyller Kyrre Gørvell-Dahl (23) et­ter Oslo-kon­sert.

Kjempet for li­vet et­ter al­vorlig hjerneblødning

Kjempet for li­vet et­ter al­vorlig hjerneblødning

- Jeg brukte to år på å lære å gå og snak­ke igjen, av­slører Sha­ron Stone.

- Hadde det gått som jeg en gang håpet, ville jeg jo ikke sit­tet her i dag

- Hadde det gått som jeg en gang håpet, ville jeg jo ikke sit­tet her i dag

Lene Marlin et­ter kronikken som rørte hele Nor­ge.

Støtteerklærin­gene fortset­ter - nå tar dattera Bill Cos­by i forsvar

Støtteerklærin­gene fortset­ter - nå tar dattera Bill Cos­by i forsvar

Fami­lien slår jernring rundt den over­g­reps­an­klage­de stjerna.

- Vi blir frem­deles begjært selv om vi er eldre

- Vi blir frem­deles begjært selv om vi er eldre

Jenni­fer Lopez (45) er lei av «cou­gar»-stem­pe­l­et.

«Hvor­dan få or­gasme»?

«Hvor­dan få or­gasme»?

Det­te goog­let vi mest i 2014.

Ser du hvem hun lig­ner på?

Ser du hvem hun lig­ner på?

Shiloh Jolie-Pitt (8) stakk av med oppmerk­somheten under mo­ras premiere.

Det­te er årets Twit­ter-øyeblikk

Det­te er årets Twit­ter-øyeblikk

- Ikke over­ras­ket over at den topper lis­ta.