Dagbladet
Skilles et­ter ba­re to år som ek­te­par

Skilles et­ter ba­re to år som ek­te­par

Pop­stjernen Av­ril La­vigne av­slørte selv bruddet på sosiale me­di­er.

Avver­get togter­ror - nå er han klar for «Skal vi danse»

Avver­get togter­ror - nå er han klar for «Skal vi danse»

Hen­de­l­ses­rike tider for heimeverns­soldat Alek Skarla­tos.

Her drar «Fotballfrue» en Kim Kardashian

Her drar «Fotballfrue» en Kim Kardashian

Vi­ser rumpa bar på magas­infor­side.

Provose­rer med manipulert pave-bilde

Provose­rer med manipulert pave-bilde

Byt­tet ut bibel med eget albumomslag.

Helen (87) har over en million føl­ger på Instagram og idolise­res av Miley Cyrus

Helen (87) har over en million føl­ger på Instagram og idolise­res av Miley Cyrus

Under nav­net «Baddiewinkle» når pen­sjonis­ten ut til millio­ner. Nå får hun skryt av Pen­sjonistforbun­det.

Dis­se kjen­dise­ne skal kjempe mot hver­and­re i «71° nord»

Dis­se kjen­dise­ne skal kjempe mot hver­and­re i «71° nord»

Hva får du om en stylist, fle­re komi­kere og vin­tersport­le­gen­der sen­des på tur gjennom hele lan­det? Det får du vite til våren.

- Du me­ner egentlig at han er for svart

- Du me­ner egentlig at han er for svart

«Ja­mes Bond»-forfat­ter angri­pes for ut­ta­lel­ser om skuespiller Idris Elba.

Hulk Hogan i tårer på direkten: - Til­gi meg

Hulk Hogan i tårer på direkten: - Til­gi meg

Ang­ren­de wrestling­le­gen­de et­ter rasis­tis­ke kommentarer.

Ca­rola: - Kjæresten valgte Sissel Kyr­kjebø-turné framfor meg

Ca­rola: - Kjæresten valgte Sissel Kyr­kjebø-turné framfor meg

Sang­stjern­as kjæres­te valgte den norske gullstrupen framfor den svenske yndlin­gen.

Taylor Swift kas­tet «Gandalf» ut av leiligheten

Taylor Swift kas­tet «Gandalf» ut av leiligheten

Pop­stjerna kjøpte stedet sir Ian McKel­len bodde, og gjorde ham husløs over nat­ta.

Slak­tes for sin nye hår­sveis

Slak­tes for sin nye hår­sveis

Jus­tin Biebers blon­de sideskill ska­per storm et­ter MTV Vi­deo Music Awards.

Miley hylles av norsk eks­pert: - Ma­gisk hvor­dan hun gir faen

Miley hylles av norsk eks­pert: - Ma­gisk hvor­dan hun gir faen

Mens Bieber og Britney får slakt. Se mote­eks­pertens dom over nattas VMA.

- Søn­nene mine forstod ikke hvem jeg var

- Søn­nene mine forstod ikke hvem jeg var

Pamela Anderson si­er hun ald­ri vil glem­me da­gen da barna hen­nes oppda­get hen­nes «Baywatch»-for­tid.

Adelén fikk musikktrøbbel under «Skal vi danse»

Adelén fikk musikktrøbbel under «Skal vi danse»

- Jeg må ba­re beklage på produk­sjo­nens veg­ne.

Ida Maria er gra­vid

Ida Maria er gra­vid

Stiller under premieren av «Skal vi danse» i kveld.