Dagbladet
- Det­te har Renee Zellwe­ger operert

- Det­te har Renee Zellwe­ger operert

- Hun har vært gjennom minst to opera­sjo­ner.

Kate tros­set kvalmen

Kate tros­set kvalmen

Til­ba­ke på jobb for førs­te gang si­den gra­vidi­te­ten ble kjent.

«Idol»-vin­neren gif­tet seg i Italia

«Idol»-vin­neren gif­tet seg i Italia

Kjar­tan Salve­sen holdt bryllup i Toscana.

Ca­rola ble pres­set til tårer av TV-produk­sjon

Ca­rola ble pres­set til tårer av TV-produk­sjon

- De burde tatt høyde for at en har visse behov.

Moteiko­net Oscar de la Renta er død

Moteiko­net Oscar de la Renta er død

Var favo­rit­ten til USAs førsteda­mer.

- Jeg sprakk da jeg så bildet av henne

- Jeg sprakk da jeg så bildet av henne

Bre­vet fra datteren ble «Farmen»-del­tagerens redning...

- Jeg ville jo være den han sto igjen med til slutt

- Jeg ville jo være den han sto igjen med til slutt

Stine Eie måt­te pak­ke kofferten og forlate gården i man­dagens episode av «Jakten på kjærligheten».

Raser mot TV3 et­ter bruk av utrydnings­truet hai

Raser mot TV3 et­ter bruk av utrydnings­truet hai

«Masterchef Nor­ge» i hardt vær.

- Der kom­mer det noen engler utenfor vinduet!

- Der kom­mer det noen engler utenfor vinduet!

Prin­sesse Märtha Louise ble over­ras­ket på direkten.

- Sjelen min er en mann, men jeg kom­mer ikke til å end­re alt

- Sjelen min er en mann, men jeg kom­mer ikke til å end­re alt

«Glee»-stjerna snak­ker ut om kjønns­skifte-ryktene.

Nå er termin­datoen klar

Nå er termin­datoen klar

Det bri­tis­ke her­tugparet ven­ter sitt andre barn i april.

- Bris­ta to ribbein og gikk på smerte­stillen­de i to uker

- Bris­ta to ribbein og gikk på smerte­stillen­de i to uker

Men Magnus (28) er ikke bit­ter et­ter å ha forlatt «Farmen»-gården.

- Må sen­de nakenbil­der for å hol­de på kjæresten

- Må sen­de nakenbil­der for å hol­de på kjæresten

Pop­stjerna Jessie J me­ner det er naturlig.

- Jeg els­ket kokain umid­delbart

- Jeg els­ket kokain umid­delbart

Hol­lywood-stjernen Amy Poehler inn­røm­mer å ha eks­perimen­tert med fle­re ulovlige narko­tis­ke stof­fer.

- Jeg har blitt mishand­let i fle­re år

- Jeg har blitt mishand­let i fle­re år

Nå får Hol­lywood-stjernen Sasha Grey ret­tens hjelp til å hol­de eks-kjæresten unna.

Bono har grønn stær

Bono har grønn stær

Den fryk­te­de øyesykdommen er år­sa­ken til at du knapt har sett ham uten solbriller.

Natti er ute av «Idol»

Natti er ute av «Idol»

- Det er vel­dig surt.

- Jeg hadde det vers­te her­pes-utbruddet da jeg kom dit

- Jeg hadde det vers­te her­pes-utbruddet da jeg kom dit

Ca­rola fikk en uheldig start på tv-inn­spilling.

Syn­ger Kurt Nilsens låt

Syn­ger Kurt Nilsens låt

- De kan bli for­nærmet el­ler set­te pris på det.

Stjernene hyller Alexander Wangs skandina­vis­ke klær

Stjernene hyller Alexander Wangs skandina­vis­ke klær

Stjerne­spekket fest for ny H&M-kollek­sjon i New York.

- Jeg var an­svarlig for henne, og jeg mislyk­tes

- Jeg var an­svarlig for henne, og jeg mislyk­tes

Bob Gel­dof kland­rer seg selv et­ter datteras død.

Lene Alexand­ra har fått seg ny kjæres­te

Lene Alexand­ra har fått seg ny kjæres­te

Av­slørte nyheten på Facebo­ok.

Denne svenske bloggeren har en lønn på over 5 millio­ner

Denne svenske bloggeren har en lønn på over 5 millio­ner

- What can I say... Work hard, play hard.

Fami­liebe­driften gikk kon­kurs, men Tones kjæres­te er ri­kere enn no­ensinne

Fami­liebe­driften gikk kon­kurs, men Tones kjæres­te er ri­kere enn no­ensinne

Ar­tistens egen formue er borte, til tross for million­inntekt.

John Grisham kri­ti­serte rettssys­temet for å være for hard mot pe­dofile

John Grisham kri­ti­serte rettssys­temet for å være for hard mot pe­dofile

Nå bekla­ger den suk­sessforfat­teren i offi­si­ell ut­ta­lel­se.

Linn Skåber i sorg

Linn Skåber i sorg

Ragnhild Skåber og søsteren Astrid var Nor­ges mest kjen­te tvillingsøstre. Nå er det ba­re mo­ren til Linn Skåber igjen.

God start for kontro­versi­elt ekte­skaps­program

God start for kontro­versi­elt ekte­skaps­program

«Gift ved førs­te blikk» fikk en «lyk­kelig start».